Thứ Tư , 20 Tháng Hai 2019

Category: Băng tải chịu nhiệt

Feed Subscription
  • Maxx Surya

    Maxx Surya

    Băng tải Maxx Surya phù hợp cho vận chuyển dòng vật liệu nhiệt độ cao như chất nung kết, tro nung, cát nóng, clinker .... Băng Maxx Surya có phạm vị chịu nhiệt rộng, chúng tôi khuy ...

  • Băng tải chịu nhiệt

    Băng tải chịu nhiệt

    Chịu nhiệt đến 220 độ ...

Maxx Surya

Maxx Surya

Băng tải Maxx Surya phù hợp cho vận chuyển dòng vật liệu nhiệt độ cao như chất nung kết, tro nung, cát nóng, clinker .... Băng Maxx Surya có phạm vị chịu nhiệt rộng, chúng tôi khu ...

Read More »
Băng tải chịu nhiệt

Băng tải chịu nhiệt

Chịu nhiệt đến 220 độ ...

Read More »
scroll to top