Thứ Tư , 20 Tháng Hai 2019

Category: Băng tải gân

Feed Subscription
  • Maxx Elev

    Maxx Elev

    +  Trong hệ thống băng tải góc nghiêng hơn 18 độ vật liệu có xu hướng trôi ngược lại. Để cho vật liệu truyền tải ổn định một giải pháp đưa ra là có thể tăng tốc độ của hệ thống băn ...

Maxx Elev

Maxx Elev

+  Trong hệ thống băng tải góc nghiêng hơn 18 độ vật liệu có xu hướng trôi ngược lại. Để cho vật liệu truyền tải ổn định một giải pháp đưa ra là có thể tăng tốc độ của hệ thống bă ...

Read More »
scroll to top