Thứ Tư , 16 Tháng Một 2019

Category: Conveyor Scrapers

Feed Subscription
  • Tru-trac scraper Razorback

    Tru-trac scraper Razorback

    Tru-trac scraper Razorback - Vật liệu đĩa gạt C-Tip chế tạo bằng Vonfram gắn trong tấm thép không gỉ. Đĩa gạt được tháo nhanh bởi chốt chẻ trên Cartridge việc thay thế trong 60 giâ ...

Tru-trac scraper Razorback

Tru-trac scraper Razorback

Tru-trac scraper Razorback - Vật liệu đĩa gạt C-Tip chế tạo bằng Vonfram gắn trong tấm thép không gỉ. Đĩa gạt được tháo nhanh bởi chốt chẻ trên Cartridge việc thay thế trong 60 gi ...

Read More »
scroll to top