CTC được vinh danh nằm trong TOP 10 Thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á – Thái Bình Dương 2019