Thứ Tư , 16 Tháng Một 2019

Home » Sản Phẩm » Tru Trac - Nam Phi » Con lăn tự chỉnh chống lệch băng » Con lăn dạng lòng máng nhánh có tải

Con lăn dạng lòng máng nhánh có tải

Con lăn dạng lòng máng nhánh có tải

trough_tracker_large
+ Thiết kế cho nhánh có tải.
+ Lắp đặt đơn giản.
+ Không cần bảo dưỡng bảo trì.
+ Hoạt động tự lựa nhanh.
+ Cải thiện hiệu suất.
+ Độ lắc tự chỉnh tăng.
+ Không hại mép băng tải.
+ Có thể điều chỉnh góc ôm.

Con lăn dạng lòng máng nhánh có tải Reviewed by on . + Thiết kế cho nhánh có tải. + Lắp đặt đơn giản. + Không cần bảo dưỡng bảo trì. + Hoạt động tự lựa nhanh. + Cải thiện hiệu suất. + Độ lắc tự chỉnh tăng. + Không + Thiết kế cho nhánh có tải. + Lắp đặt đơn giản. + Không cần bảo dưỡng bảo trì. + Hoạt động tự lựa nhanh. + Cải thiện hiệu suất. + Độ lắc tự chỉnh tăng. + Không Rating: 0
scroll to top