Con lăn dạng lòng máng nhánh có tải

trough_tracker_large
+ Thiết kế cho nhánh có tải.
+ Lắp đặt đơn giản.
+ Không cần bảo dưỡng bảo trì.
+ Hoạt động tự lựa nhanh.
+ Cải thiện hiệu suất.
+ Độ lắc tự chỉnh tăng.
+ Không hại mép băng tải.
+ Có thể điều chỉnh góc ôm.