Thứ Tư , 16 Tháng Một 2019

Home » Sản Phẩm » Minet - Pháp » CLIP’N LOCK®

CLIP’N LOCK®

CLIP'N LOCK®

clip-n-lock-carded-40

clip-n-lock-40-sur-bandeThông số kỹ thuật

 
 CL 30
CL 40CL 40
Pitch, mm
 
2.54
3.175
Belt thickness (RP)
1.5 to 2 mm
.059’’ to .078’’
2 to 3mm
 .078’’ to .118’’
Mini  pulley Ø, mm
40 mm / 1.6”
 50 mm  / 2’’

 

CLIP’N LOCK® Reviewed by on . Thông số kỹ thuật    CL 30 CL 40CL 40 Pitch, mm  2.54 3.175 Belt thickness (RP) 1.5 to 2 mm .059’’ to .078’’ 2 to 3mm .078’’ to .118’’ Mini  pulley Ø, mm 40 mm  Thông số kỹ thuật    CL 30 CL 40CL 40 Pitch, mm  2.54 3.175 Belt thickness (RP) 1.5 to 2 mm .059’’ to .078’’ 2 to 3mm .078’’ to .118’’ Mini  pulley Ø, mm 40 mm  Rating: 0
scroll to top