No 48, Alley 102 Truong Chinh, Phuong Mai, Dong Da, Ha Noi
024 3629 1259
tranngoc@conveytechvn.com

FLEXIBLE STEEL FASTENER – LIGHT DUTY BELT –

Triangle

Thông số kỹ thuật

N°00

N°001 N°002 N°003 N°15 N°20 N°25 N°27 N°35 N°45 N°55

N°65

Belt thickness,
mm

1-1.5

1.5-2 2-2.5 2.5-3.5 3-4 4-4.5 4.5-6 6-7 7-8.5 8.5-9.5 9.5-11

11-12.5

Maxi. belt tension,
N/mm

4.3

7.8 7.8 8.7 11.4 16.6 17.5 21 26 28 30

35

Mini. pulley Ø,
mm

25

25 40 50 65 75 100 130 180 230 300

360

triangle-00-et-65

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *