Con lăn dạng lòng máng tải trọng lớn

allineatore-nastro-trasportatori-55641-5379199

Con lăn dạng lòng máng tải trọng lớn

Bằng sáng chế về thiết kế đã được cung cấp con lăn dạng lòng máng mang tải trọng được phát triển đặc biệt để con lăn có thể hoạt động trên các tuyến băng có tải trọng lớn.

Con lăn cánh được thiết kế bù lại và kết hợp vào thiết kế để kích hoạt hệ thống trục trung tâm tiêu chuẩn của chúng tôi.

Con lăn cánh có thể điều chình giữa 25-35 độ.

Chắc chắn không có góc nghiêng 90 độ tiếp xúc với cạnh băng tải.