Con lăn lòng máng dạng côn

TT-Tapered-Tougher-Idler_web2

Con lăn lòng máng dạng côn

Được câp bằng sáng chế về thiết kế ,

Thiết kế đáp ứng cao và nhanh chóng kích hoạt khi có tải và không tải.

Hệ thống điều chỉnh hoạt động trên một chiều hoặc hai chiều băng tải.

Công việc chống lệch được thực hiện bởi con lăn cánh côn.

Phạm vi điều chỉnh góc nghiêng con lăn cánh từ 25- 55 độ.

Con lăn côn cánh chắc chắn kích hoạt ngay lập tức khi băng tải rời khỏi vị trí trung tâm, một điều chắc chắn không tạo góc nghiêng 90 độ so với cạnh băng tải.