MAXX ORB (Impact bar)

slider_beds01

Băng tải thường xuyên bị hư hỏng do không đồng đều và hỗ trợ đầy đủ tại điểm chất tải. Con lăn giảm chấn thường không được trang bị hoặc thiết kế không đúng cách dẫn đến các vấn đề sau:

Rút ngắn tuổi thọ của băng tải do sự hao mài mòn nhẹ độ che phủ. Bố thịt bị suy giảm do sự hỗ trợ tải nghèo tại điểm tác động dẫn đến băng tải hư hại.

+ Sự bảo trì năng nề của con lăn giảm chấn.

+ Vật liệu bị dính.

Đặc điểm của Maxx ORB:

+ Nhằm giải quyết những vấn đề trên Oriental giới thiệu một sản phẩm cài đặt đơn giản giảm chi phí và đạt hiệu quả  Maxx Orb.

+ Tránh cho vật liệu tràn ra ngoài và bảo trì hoạt động trong mọi điều kiện, hỗ trợ tác động đến băng tải và dó đó giảm hao mòn vở và ngăn ngừa băng tải bị thủng.

+ Maxx Orb được cài đặt phía dưới băng tải để tạo thành 1 giường trượt chống ma sát  bao gồm toàn bộ chiều rộng của băng tải.

+ Nó cung cấp hỗ trợ cho toàn bộ khu vực chất tải giữa con lăn và do đó đã làm giảm sức tràn của vật liệu.

+ Hơn nữa vì giường nằm cố định và không có bộ phận chuyển động các  vấn đề liên quan đến bảo trì thường xuyên (Như trong trường của con lăn giảm chấn) cũng được loại bỏ.

Cấu tạo:

– Sản phẩm Maxx Orb được cấu trúc bởi 3 thành phần sau đây:

– Lớp trên cùng được thiết kế đặc biệt tạo bởi hợp chất cao phân tử siêu cao Polyethyleme cung cấp hệ số ma sát thấp.

Rubber Base: Lớp cao su được thiết kế hấp thụ năng lượng và các chấn động đặc biệt.

Fixture: Mẫu vật liệu  bằng nhôm với T-Khe tạo điều kiện cài đặt nhanh chóng của giường giảm chấn trên kết cấu kim loại sử ụng khóa T-Bolt kích thước N16/48 or N12/48.

Ưu điểm:

– Giảm vật liệu tràn ra và cung cấp môi trường làm việc tốt hơn.

– Cài đặt đơn giản và nhanh chóng thay thế với sự giúp đỡ của hệ thống lắp bulong.

– Giảm chi phí bảo trì bới các bộ phận cố định.

– Công tác thay thế đơn giản