Lưỡi gạt, Giàn giảm chấn

Gạt làm sạch

Giàn giảm chấn