Tru-trac scraper Razorback

Tru-trac scraper Razorback – Vật liệu đĩa gạt C-Tip chế tạo bằng Vonfram gắn trong tấm thép không gỉ. Đĩa…