Tuyển dụng

TUYỂN CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

CHẾ ĐỘ QUYỀN LỢI: Lương : 6.000.000 - 8.000.000 …

TUYỂN PHÓ PHÒNG KINH DOANH

CHẾ ĐỘ QUYỀN LỢI: • Lương : 8.000.000 – 10.000.0000…

TUYỂN NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

CHẾ ĐỘ QUYỀN LỢI: • Lương : 6.000.000 – 8.000.0000…

TUYỂN TTS KẾ TOÁN

CHẾ ĐỘ QUYỀN LỢI: • Có cơ hội học hỏi và…

TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

CHẾ ĐỘ QUYỀN LỢI: • Lương : 10.000.000 – 15.000.0000…

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

CHẾ ĐỘ QUYỀN LỢI: Lương : 6.000.000 – 8.000.0000…