CTC chuẩn bị ra mắt showroom trên thực tế ảo 4.0

Công ty TNHH Công Nghệ Băng Tải sẵn sàng chuyển đổi số để hợp tác tốt hơn giữa Khách hàng – Doanh Nghiệp