TUYỂN TTS KẾ TOÁN

CHẾ ĐỘ QUYỀN LỢI:
• Có cơ hội học hỏi và trải nghiệm môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.
• Được hỗ trợ hàng tháng trong trường hợp đạt kết quả công việc tốt
• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Hỗ trợ bộ phận kế toán thực hiện công việc lên quan
• Hỗ trợ lập và hoàn thiện báo cáo tài chính cuối tháng
• Nộp các khoản thuế, phí bảo hiểm cho các cơ quan thuế/bảo hiểm ở địa phương
• Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, kê khai thuế giá trị gia tăng
• Kiểm tra và đối chiếu nghĩa vụ thuế và bảo hiểm theo chu kỳ của từng khách hàng
• Hạch toán và đối chiếu những nghiệp vụ đơn giản như khoản mục tiền mặt, ngân hàng, khoản mục phải thu/phải trả
• Những nhiệm vụ khác liên quan đến kế toán theo yêu cầu.
YÊU CẦU CHUNG:
• Thời gian thực tập từ 3 đến 6 tháng
• Không yêu cầu sinh viên thực tập có kinh nghiệm nghiệp vụ
• Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là những phần mềm liên quan đến công việc kế toán
• Nhiệt tình, siêng năng, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao
• Có thể làm việc toàn thời gian trong thời gian thực tập
• Chịu lắng nghe, làm việc hiệu quả
• Biết vận dụng những kiến thức và kỹ năng được học vào trong công việc
THÔNG TIN KHÁC:
• Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00
• Ngày nghỉ: Chiều thứ 7 và cả ngày Chủ nhật

Tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng khác tại: https://careerbuilder.vn/viec-lam/c%C3%B4ng-ty-TNHH-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-b%C4%83ng-t%E1%BA%A3i-k-vi.html