Băng tải chịu nhiệt – Max Surya

Băng tải Max Surya phù hợp cho vận chuyển dòng vật liệu nhiệt độ cao như chất nung kết, tro nung, cát nóng, clinker…

Băng Max Surya có phạm vị chịu nhiệt rộng, không chỉ căn cứ tải trọng chịu nhiệt mà cần dựa vào các yếu tố sau lựa chọn băng tải:
– Tính chất và thành phần của vật liệu.
– Nhiệt độ trung bình và lớn nhất của vật liệu trên băng tải.
– Chiều dài băng tải.
– Tốc độ của băng tải.
– Nhiệt độ bề mặt của vật liệu tại điểm rót tải.
– Hình dạng, kích thước, sự sắc cạnh của vật liệu.
– Chiều dày của lớp trên.