Băng tải dạng ống – Max Round

Maxx Round góp phần giảm thiểu ô nhiểm mối trường, một loại băng tải mang vật liệu trong hình thể của ống. Vật liệu hoàn toàn được đóng kèm theo toàn bộ chiều dài của băng tải. Băng tải mất đi góc hẹp ở cả hai đường cong ngang và dọc.

Băng tải ngăn cản việc xuất hiện bụi và vật liệu bị đỗ ra ngoài trong khi vận chuyển và hạn chế các vấn đề xảy ra giúp tiết kiệm nguyên liệu và giảm chi phí lắp đặt.

Nguyên lý của băng tải ống:

 • Khu vực có tải băng tải hoạt động như một băng tải lòng máng bình thường. Sau đó sự đặc biệt của con lăn là dùng cầu trúc buồng kèm như ống.
 • Cấu trúc con lăn dạng lục giác giữ cho băng tải đóng kín trong quá trình vận chuyển.
 • Băng tải mở tại điểm đầy như băng bình thường xả vật liệu.
 • Trên chiều về băng tải được đóng lần nữa chỉ mở ra tại điểm tải đầu của hệ thống băng tải.

Đặc tính của băng tải:

 • Giữ được chất lượng vật liệu từ những ảnh hưởng khí hậu.
 • Hoàn toàn khép kín và tránh bụi bẩn từ quá trình vận chuyển vật liệu.
 • Góp phần bảo vệ môi trường từ những hóa chất độc hại của vật liệu.
 • Tiết kiệm không gian do tiếp xúc lớn giữa vật liệu và băng tải cho phép tăng góc nghiêng.
 • Băng tải linh hoạt cho phép phù hợp với đường cong ngang và dùng để định tuyến mặc dù khó khăn địa hình trong và ngoài của nhà máy.
 • Độ rộng hẹp của cài đặt không có mái tre làm giảm chi phí vật liệu cấu trúc đáng kể.
 • Không có sự tràn ra ngoài của vật liệu khi băng tải quay trở lại.