Băng tải gân – Max Elev

Trong hệ thống băng tải góc nghiêng hơn 18 độ vật liệu có xu hướng trôi ngược lại. Để cho vật liệu truyền tải ổn định một giải pháp đưa ra là có thể tăng tốc độ của hệ thống băng nhưng điều này là phi thực tế.

Với kinh nghiệm của chúng tôi trong việc giải quyết liên quan đến góc nghiêng , chúng tôi đã phát triển đa dạng loại băng tải gân chữ V và các loại băng tải khác.

Phạm vi của băng tải Maxx Elev là đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động truyền tải có thể là đá dăm hoặc dăm gỗ với các góc nghiêng lớn

Băng tải Maxx Elev được thiết kế đặc biệt với lớp phủ và gân V cung cấp khả năng chống mài mòn tốt nhất.

Thiết kế đặc biệt của lớp thịt có khả năng uốn thường xuyên trong khi băng tải làm việc..

Oriental cung cấp băng Maxx Elev có sự khác biệt trong thiết kế gân/ Kiểu dáng, phụ thuộc vào vật liệu trên băng tải.

Chiều cao của gân phụ thuộc vào kích thước khối của vật liệu trên băng tải và góc nghiêng của hệ thống băng tải.

Một vật liệu tiêu chuẩn loại C15, chúng tôi có thiết kế một loại Maxx Elev ‘ L’’ có chiều cao gân 17mm và có đề nghị cho kích thước vật liệu 80mm.